آموزش بک آپ گیری اتوماتیک از IBSng پرینت

  • 0

با توجه به اهمیت اطلاعات در فضای مجازی و احتمال هر مشکل سخت افزاری و یا نرم افزاری روی سرورها بک آپ گیری بصورت مستمر ضروری است بدین منظور تراهاست فضای بک آپ رایگان برای سرورهای مجازی خود در نظر گرفته است که در هنگام ارسال مشخصات،ارسال خواهد شد.
ابتدا از طریق SSH و با یوزر root وارد سرور میشویم 
یک فایل با نام backup.sh از طریق دستور زیر ایجاد میکنیم
1
nano /home/backup.sh
سپس اسکریپت زیر را کپی کرده و در فایل اضافه میکنیم (برای این منظور کدهای زیر را ابتدا کپی کرده و سپس در محیط SSH راست کلیک میکنیم) و با توجه به مشخصات سرور بک آپ اطلاعات  “ServerBackup” و “userftp” و “passftp” را اصلاح میکینم.

#!/bin/bash
su postgres -c "pg_dump IBSng" >    IBSng_"`date +%Y-%m-%d`".sql
zip -r -9 IBSng_"`date +%Y-%m-%d`".zip  IBSng_"`date +%Y-%m-%d`".sql
DELDATE=$(date -d "-7 days" +"%Y-%m-%d")
HOST=ServerBackup
USER=userftp
PASS=passftp
ftp -inv $HOST << EOF
user $USER

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت