اخبار

اختلال درگاه بانکی

  • 20th September 2016
كاربران گرامی؛ با توجه به تغيير ساعت رسمي کشور در بامداد مورخ 31/06/95، به استحضار ميرساند کليه سرويس هاي پرداخت اين شرکت مورخ 30/06/1395 از ساعت 23:50 به مدت 60 دقيقه به منظور ايجاد همزماني با ساعت رسمي ...
Continue reading