هاست معمولی سی پنل

 • NVH1

  10,000/mo
  سفارش دهید
  • 36 هزار تومان سالانه
  • 250 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • NVH2

  56,000/yr
  سفارش دهید
  • 56 هزار تومان سالانه
  • 500 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • NVH3

  100,000/yr
  سفارش دهید
  • 100 هزار تومان سالانه
  • 1024 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • NVH4

  180,000/yr
  سفارش دهید
  • 180 هزار تومان سالانه
  • 2048 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • NVH5

  250,000/yr
  سفارش دهید
  • 250 هزار تومان سالانه
  • 20560 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • NVH6

  280,000/yr
  سفارش دهید
  • 280 هزار تومان سالانه
  • 3072 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • دیتاسنتر آلمان محل میزبانی
  • Cpanel + CloudLinux کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • پر سرعت SSD هارد
  • بله وب سرور پرقدرت LiteSpeed
  • بله اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  • بله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد بک آپ گیری
  • بله (به درخواست شما) نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا
  • بله تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین